Poslanstvo

Kratka video predstavitev delovanja zavoda

Zavod si s svojimi dejavnostmi prizadeva spodbuditi in zagotoviti:

– višjo raven solidarnosti do oseb z manj priložnostmi
– soustvarjanje skupnosti
– medvrstniško podporo
– zapolniti sive cone med institucionalnimi in neformalnimi oblikami podpore in pomoči
– zagotoviti podporo v obliki ustreznih informacij, povezanosti, razvijanju občutka pripadnosti
– krepiti in širiti vire moči oseb z manj priložnostmi
– delovati v smeri večje strpnosti, svobode, demokracije, medsebojnega razumevanja in spoštljivega sobivanja, pravičnosti in varnosti v družbi
– zvišati ozaveščenost in dostopnost skrbi za duševno zdravje oseb z manj priložnostmi
– razvijati kompetence in raziskovati načine kako se pogovarjati o težkih temah in se nanje odzivati

Načini doseganja ciljev

Psihosocialna podpora

Osredotočamo se na podporo osebam z manj priložnostmi in na izobraževanje in podporo zaveznicam.

Mreženje

Povezujemo se in sodelujemo z drugimi organizacijami.

Sodelovanje

Delujemo po principu uporabniške perspektive in direktnega socialnega dela tako, da vedno izhajamo iz uporabnic kot ekspertov iz lastnih izkušenj.

Poročanje

Poročamo o delu na dostopen, razumljiv in uporaben način. Rezultate dela delimo v oblikah in virih, ki služijo kot samostojni materiali.

Strokovno vodenje projektov

Vse naše (tudi neformalne oblike) aktivnosti so strokovno načrtovane, vodene in podprte.

Raziskovanje

Projekte in programe oblikujemo na podlagi potreb, ki izhajajo iz skupnosti.

Vključevanje

Uporabnice in prostovoljke aktivno vključujemo v projekte z namenom opolnomočenja, neformalnega učenja, širjenja in krepitve virov in kompetenc.

Izobraževanje

Izvajamo usposabljanja, izobraževanja, delavnice in strokovno mentoriranje prostovoljk, študentk in praktikantk

Zavod Moja mavrica razpolaga z osebnimi podatki skladno z veljavno zakonodajo s področja
varstva osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).