Domov
Program in projekti
Kdo smo
Skupnostna podpora za osebe z manj priložnostmi

Moja mavrica

Zavod Moja mavrica je nastala kot nadgradnja raznovrstnih projektov (o katerih si lahko preberete več pod zavihkom "projekti in dejavnosti") prostovoljk_cev in aktivistk_ov. Vsi naši projekti temeljijo na dejavnostih, prek katerih vzpostavljamo in zagotavljamo raznolike oblike skupnostne podpore in pomoči osebam z manj priložnostmi.

Aktualne informacije o dogodkih, aktivnostih, pogovornih skupinah, ki jih organiziramo, najdeš na našem Instagram profilu @mojamavrica.

Rep bobra, noge vidre, kljun race, ljubkega videza, a en redkih sesalcev, ki so strupeni. Kljunaš verjetno marsikomu ni čisto "jasen", ampak to tudi ni njegova naloga. Osebe, ki smo na najraznolikejše načine nenormativne, smo v svojih kontradikcijah in kombinacijah čudovite in naše raznolikosti so nepogrešljiv del tega sveta. S seboj nosimo celo mavrico izkušenj, osebnih okoliščin, identitet, vprašanj in rešitev.

Na Zavodu Moja mavrica si prizadevamo za vključenost, podporo, spoštovanje in predvsem solidarnost za osebe z raznolikimi osebnimi okoliščinami na področju duševnega zdravja, socialne izključenosti, spolne usmerjenosti, izrazov in identitet, ekonomskega položaja in vseh drugih okoliščin, ki nas oblikujejo in nas lahko povezujejo.
Med institucionalno in neformalno podporo je siva cona, po kateri plava naš kljunaš.
Smo prostor za pogovor, za raziskovanje in ustvarjanje novih možnosti, za spodbujanje in poudarjanje moči tam, kjer smo, in krepitev moči v skupnosti. Soustvarjamo in stojimo skupaj.

Smo skupnost.

Smo tukaj.

Namen zavoda

Zavod si s svojimi dejavnostmi prizadeva spodbuditi in zagotoviti:

- višjo raven solidarnosti do oseb z manj priložnostmi
- soustvarjanje skupnosti
- medvrstniško podporo
- zapolniti sive cone med institucionalnimi in neformalnimi oblikami podpore in pomoči
- zagotoviti podporo v obliki ustreznih informacij, povezanosti, razvijanju občutka pripadnosti
- krepiti in širiti vire moči oseb z manj priložnostmi
- delovati v smeri večje strpnosti, svobode, demokracije, medsebojnega razumevanja in spoštljivega sobivanja, pravičnosti in varnosti v družbi
- zvišati ozaveščenost in dostopnost skrbi za duševno zdravje oseb z manj priložnostmi
- razvijati kompetence in raziskovati načine kako se pogovarjati o težkih temah in se nanje odzivati

Kako dosegamo cilje

Strokovno vodenje projektov
Mreženje in sodelovanje z drugimi organizacijami
Poročanje o delu
Osredotočanje na podporo osebam z manj priložnostmi in na izobraževanje in podporo zaveznicam_kom
Izvajanje projektov in vsebin, katerih namen temelji na potrebah iz skupnosti
Delovanje po principu uporabniške perspektive in direktnega socialnega dela
Vključevanje uporabnic_kov in prostovoljk_cev v projekte (od ideje do izvedbe)
Izvajanje usposabljanj, izobraževanje in strokovnega mentoriranja