Kaj in kako delamo

Aktualne informacije o naših dogodkih in aktivnostih najdeš na našem Instagram profilu @mojamavrica

Programi
Projekti
Sodelovanja
Pridruži se
Foto utrinki
Video gradiva

Zavod Moja mavrica razpolaga z osebnimi podatki skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Pri svojem delu striktno upoštevamo načela etičnih kodeksov: Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije, Kodeks etičnih načel vsocialnem varstvu, Etični kodeks organiziranega prostovoljstva, Etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Zaradi želje po zagotavljanju kakovostnega in odgovornega dela, izvajamo redna intervizijska srečanja ter obiskujemo individualna in skupinska supervizijska srečanja. Svoje strokovno znanje dopolnjujemo in razvijamo z redno udeležbo na izobraževanjih, seminarjih, delavnicah in usposabljanjih.