Moja mavrica

zavod za skupnostno podporo osebam z manj priložnostmi

Zavod Moja mavrica je nevladna neprofitna organizacija, ki prispeva k soustvarjanju vključujoče in varne skupnosti, v kakršni želimo živeti.

Prizadevamo si za solidarnost, upoštevanje in spoštovanje raznolikosti. Ustvarjamo možnosti za nove priložnosti za in skupaj z vsemi udeleženimi osebami. Programe oblikujemo na podlagi uporabniške perspektive ter strokovnih ugotovitev o pojavih, ki vplivajo na naša življenja.

Prispevamo k ustvarjanju družbe, v kateri je raznolikost dobrodošla in cenjena kot vrednota. Verjamemo, da nas raznolikost uči in bogati.

Naši cilji:

 • Opremiti osebe z manj priložnostmi z vseživljenjskimi spretnostmi
 • Prispevati k razvoju mladinskega dela
 • Okrepiti stroko socialnega dela in sorodnih smeri pri delu z osebami z manj priložnostmi
 • Spodbujati pobude, projekte in dejavnosti mladih
 • Spodbujati in ustvarjati priložnosti za prostovoljstvo, ki krepi mlade aktivistke in ustvarjalke družbenih sprememb
 • Razvijati in vzdrževati angažirano in povezano mrežo organizacij, spodbujati mednarodno sodelovanje in medkulturno izmenjavo
 • Prispevati k bolj vključujoči, solidarni in povezani družbi,
 • Prizadevati si za zagotavljanje enakih možnosti za vse, da dosežejo polni potencial v življenju.

Rep bobra, noge vidre, kljun race, ljubkega videza. Po zunanji telesni zgradbi je eden najnenavadnejših sesalcev na svetu. Kljunaš verjetno marsikomu ni čisto “jasen”, ampak to tudi ni njegova naloga. Osebe, ki smo na najraznolikejše načine nenormativne, smo v svojih kontradikcijah in kombinacijah čudovite in naše raznolikosti so nepogrešljiv del tega sveta. S seboj nosimo celo mavrico izkušenj, osebnih okoliščin, identitet(nih izrazov), vprašanj, virov in strategij.

Ponujamo in varujemo prostor za pogovor, za (samo)raziskovanje in ustvarjanje novih izkušenj. Za spodbujanje, dodajanje, krepitev in poudarjanje moči tam, kjer smo (jo izgubile) in kjer jo potrebujemo. Za krepitev moči, povezanosti, občutka pripadnosti in vključenosti v skupnosti. Soustvarjamo in stojimo skupaj. Med institucionalno in neformalno podporo je siva cona, po kateri plava naš kljunaš.

Tukaj smo.

Kako nas lahko podprete

Če želite podpreti naše delo, lahko to storite na več načinov:

 • s poljubno donacijo na TRR (denar bomo porabile za omogočanje brezplačnih storitev psihosocialne podpore in aktivnostih za mlade; za opremo, ki jo potrebujemo za izvajanje in jo mladi lahko uporabljajo; za druge administrativne stroške, ki pri tem nastanejo)
 • s prostovoljskim delom
 • z deljenjem naših vsebin in rezultatov na socialnih omrežjih.