Projekti

Z vsakim projektom, ki ga soustvarjamo, pišemo nove zgodbe.

Igrifikacija

2024-2025

Lokalni prostovoljski projekt, v okviru katerega sodelujemo z Zavodom Bob in Fakulteto za socialno delo in izvajamo delavnice, organiziramo večere družabnih iger, ustvarjamo vsebine o duševnem zdravju s skupnostne perspektive in se povezujemo med skupnostmi.

Sofinancira Evropska unija.

Lokalna ulična soustvarjalnost

2024-2025

Lokalna aktivnost udejstvovanja mladih, v sklopu katere mladi z manj priložnostmi na raznolike načine (pogovorne skupine, ulične akcije, usposabljanja) naslavljamo nam pomembne teme.

Projekt sofinancira Evropska unija.

Activate Youth

2023-2025

Fokus projekta je aktivizem skozi neformalno izobraževanje, čakajo nas raznolike mednarodne aktivnosti, s katerimi bomo raziskovale_i različne oblike aktivizma in družbenega angažiranja:
- mladinske izmenjave, usposabljanja, izobraževanja in študijski obiski
- lokalne akcije
- gradiva in orodja (dokumentarni film, priročniki in knjiga).

Projekt sofinancira Evropska unija.

Stories Act

2024

Mednarodno usposabljanje mladinskih delavk o pripovedovanju zgodb kot orodje vključevanja in spoštovanja raznolikosti.

Projekt sofinancira Evropska unija.

Building Resilience

2023-2024

Učni program za mlade lezbične in feministične aktivistke (usposabljanja, študijski obiski), razprave in okrogle mize o položaju mladih lezbijk, ulične akcije in izvedba strokovnih storitev za mlade z manj priložnostmi.

Financira EuroCentralAsian Lesbian* Community in sofinancira Evropska unija.

Soustvarjamo skupnosti

2022-2024

Usposabljanje in mentoriranje mladih z manj priložnostmi za nudenje skupnostne podpore, mednarodno povezovanje mladih z manj priložnostmi, krepitev skupnostih virov, izmenjava dobrih praks pri organizaciji psihosocialne podpore mladim z manj priložnostmi.

Sofinancira Evropska unija.

Rural Queer Identities

2023

Queer Rural Identities je mladinska izmenjava, katere namen je opolnomočiti aktivno državljanstvo med LGBTQIA+ mladimi in zaveznicami_ki, s posebnim poudarkom na mladih s podeželja, vasi, majhnih mest in primestnih sosesk.

Sofinancira Evropska unija.

Film Forward

2023

Mednarodno usposabljanje mladih za uporabo videoposnetkov in drugih medijskih orodij za učinkovit prenos socialnopolitičnega sporočila.

Sofinancira Evropska unija.

Skupaj v skupnosti

2022-2023

Povezujemo in gradimo skupnost prek izvajanja rekreativnih in umetniških vsebin. Mlade_i z manj priložnostmi ustvarjamo skupnost za mlade z manj priložnostmi, ki s(m)o zaradi svojih raznolikih osebnih okoliščin hitreje izključene_i, ogrožene_i, ali iz drugačnih razlogov imajo veliko izkušenj, da ne pripadajo.

Financira Evropska unija.

Skupnostna podpora mladih mladim

2022-2023

Ustvarjamo in iščemo nove možnosti in priložnosti, še posebej tiste in tam, ki so nam velikokrat sistemsko ali pa bolj prikrito odvzete ali onemogočene (npr socialna vključenost ali varni prostori in odnosi). Podpora pokriva sivo cono med neformalnim (družina, prijatelji) in formalnim (institucionalne oblike pomoči), ki je največkrat spregledana, tam pa se zgodi pomemben del celjenja in okrevanja (razumevanje v podobnih izkušnjah, partnerstvo in podpora direktno v skupnosti, kjer živimo).

Financira Evropska unija.

Ulična akcija: Evropsko leto mladih

2022

Širši namen dogodka je zagotavljanje priložnosti, da mlade mimoidoče osebe podelimo svoje izkušnje z duševnim zdravjem, deprivilegiranostjo, sistemskimi ovirami in rešitvami in podporo bližnjih. Na ulični akciji smo pristopale_i do mimoidočih in jih povabile_i v sodelovanje pri krajši aktivnosti, v kateri lahko podelijo svoj odgovor na eno ali več izmed vprašanj: Kako skrbiš za svoje duševno zdravje? Kaj bi rad_a, da ljudje vedo ali boljše razumejo o okoliščini, s katero se soočaš? O kateri osebni okoliščini bi rad_a, da se več govori? Na kakšne načine se z bližnjimi osebami podpirate med seboj? Kaj je nekaj, kar ti pomaga, ko ti je težko, in bi rad_a podelil_a z drugimi?

Financira Zavod Movit.

Usposabljanje Elevate YouthWork

2022

Usposabljanje za mladinske delavke_ce za delo z mladimi LGBTQIA+ osebami, mentoriranje prostovoljskih aktivnosti, nenasilno komunikacijo, samorefleksijo, delo v skupinah, vključujoč pristop pri naslavljanju LGBTQIA+ tem, medkulturno sodelovanje, socialno vključevanje v praksi, ustvarjanje varnega prostora, delo s prostovoljkami_ci in razvoj komunikacijskih veščin pri delu z mladimi.

Sofinancira Evropska unija.