Projekti

Z vsakim projektom, ki ga soustvarjamo, pišemo nove zgodbe.

Skupaj offline

2024

Skupnostna intervencija s katero smo mimoidoče informirale o škodljivih učinkih socialnih omrežij in se pogovarjale tudi o koristih. Raziskovale smo strategije konkretnih dejanj za zmanjšanje škodljivost uporabe socialnih omrežij in izkoristimo njihove dobre učinke.

Akcija je potekala v okviru Evropskega tedna mladih in jo financira Evropska unija.

Razgibana mavrica

2024

Z uporabo metod neformalnega učenja (vrstniška podpora, vrstniško učenje, aktivno poslušanje in participacija, delavnice, moderiranje pogovorov) združujemo mlade z manj priložnostmi, ki se sicer morda ne bi srečali, v odprt in moderiran prostor medsebojne podpore in deljenja izkušenj.

Sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Narativni pristop pri delu z LGBT+ osebami

2024-2028

Raziskovanje spretnosti dialoga, raznolikosti epistemologij in procesov samoorganizacije na poti sprememb/vzorcev.

Sofinancira Evropska unija.

The strength of togetherness

2024-2026

Principi psihosocialne podpore in pomoči z nevroraznolikimi trans in nebinarnimi osebami in njihovimi družinami.

Sofinancira Evropska unija.

Igrifikacija

2024-2025

Lokalni prostovoljski projekt, v okviru katerega sodelujemo z Zavodom Bob in Fakulteto za socialno delo in izvajamo delavnice, organiziramo večere družabnih iger, ustvarjamo vsebine o duševnem zdravju s skupnostne perspektive in se povezujemo med skupnostmi.

Sofinancira Evropska unija.

Lokalna ulična soustvarjalnost

2024-2025

Lokalna aktivnost udejstvovanja mladih, v sklopu katere mladi z manj priložnostmi na raznolike načine (pogovorne skupine, ulične akcije, usposabljanja) naslavljamo nam pomembne teme.

Sofinancira Evropska unija.

Activate Youth

2023-2025

Fokus projekta je aktivizem skozi neformalno izobraževanje in raznolike mednarodne aktivnosti:
- mladinske izmenjave, usposabljanja, izobraževanja in študijski obiski
- lokalne akcije
- gradiva in orodja (dokumentarni film, priročniki in knjiga).

Sofinancira Evropska unija.

Stories Act

2024

Mednarodno usposabljanje mladinskih delavk o pripovedovanju zgodb kot orodje vključevanja in spoštovanja raznolikosti.

Sofinancira Evropska unija.

Building Resilience

2023-2024

Učni program za mlade lezbične in feministične aktivistke (usposabljanja, študijski obiski), razprave in okrogle mize o položaju mladih lezbijk, ulične akcije in izvedba strokovnih storitev za mlade z manj priložnostmi.

Financira EuroCentralAsian Lesbian* Community in sofinancira Evropska unija.

Soustvarjamo skupnosti

2022-2024

Usposabljanje in mentoriranje mladih z manj priložnostmi za nudenje skupnostne podpore, mednarodno povezovanje mladih z manj priložnostmi, krepitev skupnostih virov, izmenjava dobrih praks pri organizaciji psihosocialne podpore mladim z manj priložnostmi.

Sofinancira Evropska unija.

Rural Queer Identities

2023

Queer Rural Identities je mladinska izmenjava, katere namen je opolnomočiti aktivno državljanstvo med LGBTQIA+ mladimi in zaveznicami_ki, s posebnim poudarkom na mladih s podeželja, vasi, majhnih mest in primestnih sosesk.

Sofinancira Evropska unija.

Film Forward

2023

Mednarodno usposabljanje mladih za uporabo videoposnetkov in drugih medijskih orodij za učinkovit prenos socialnopolitičnega sporočila.

Sofinancira Evropska unija.

Skupaj v skupnosti

2022-2023

Povezujemo in gradimo skupnost prek izvajanja rekreativnih in umetniških vsebin. Mlade_i z manj priložnostmi ustvarjamo skupnost za mlade z manj priložnostmi, ki s(m)o zaradi svojih raznolikih osebnih okoliščin hitreje izključene_i, ogrožene_i, ali iz drugačnih razlogov imajo veliko izkušenj, da ne pripadajo.

Financira Evropska unija.

Skupnostna podpora mladih mladim

2022-2023

Ustvarjamo in iščemo nove možnosti in priložnosti, še posebej tiste in tam, ki so nam odvzete ali onemogočene. Podpora pokriva sivo cono med neformalnim (družina, prijatelji) in formalnim (institucionalne oblike pomoči), ki je največkrat spregledana, tam pa se zgodi pomemben del celjenja in okrevanja (razumevanje v podobnih izkušnjah, partnerstvo in podpora direktno v skupnosti, kjer živimo).

Financira Evropska unija.

LesBiSafe

2022

Pilotni projekt o varni spolnosti in raznolikih spolnih praksah med lezbijkami in biseksualkami.

Usposabljanje Elevate YouthWork

2022

Usposabljanje za mladinske delavke_ce za delo z mladimi LGBTQIA+ osebami, mentoriranje prostovoljskih aktivnosti, nenasilno komunikacijo, samorefleksijo, delo v skupinah, vključujoč pristop pri naslavljanju LGBTQIA+ tem, medkulturno sodelovanje, socialno vključevanje v praksi, ustvarjanje varnega prostora, delo s prostovoljkami_ci in razvoj komunikacijskih veščin pri delu z mladimi.

Sofinancira Evropska unija.

Ulična akcija: Evropsko leto mladih

2022

Namen akcije je zagotavljanje priložnosti, da se mlade osebe v skupnosti povežemo in podelimo svoje izkušnje z duševnim zdravjem, deprivilegiranostjo, sistemskimi ovirami, rešitvami in podporo bližnjih.

Financira Zavod Movit.