Projekti

Z vsakim projektom, ki ga soustvarjamo, pišemo nove zgodbe.

Identitete: presečišča (samo)poimenovanj, (samo)diagnoz, oznak, definicij in kategorij

2024-2028

Raziskovanje in praznovanje raznolikosti znotraj in zunaj meja identitetnih institucij, prek ustvarjalnih in multimedijskih metod.

Od tišine do dejanj

2024-2026

Podpora osebam z izkušnjami nasilja, s poudarkom na spolno specifičnih oblikah nasilja in na procesih okrevanja.

Creative Resilience

2024-2026

Razvoj veščin aktivnega državljanstva in uličnega dela med mladimi.

Sofinancira Evropska unija.

Novi domovi: Premagovanje ksenofobije do LGBT+ mladih v Sloveniji

2024-2027

Soustvarjanje vključujoče skupnosti za solidarnost brez meja.


Level Up

2024-2026

Prostovoljski projekt v okviru Evropske solidarnostne enote.

Sofinancira Evropska unija.

Kreativne poti: Podpora nevroraznolikim LGBT+ mladim

2024-2026

Za varno, vključujoče in ustvarjalno okolje, kjer lahko mladi pri soočanju z edinstvenimi izzivi na presečišču spolne usmerjenosti, spolne identitete in nevroraznolikosti razvijajo svoje talente, kompetence in vseživljenjske vire.

Narativni pristop pri delu z LGBT+ osebami

2024-2028

Raziskovanje spretnosti dialoga, raznolikosti epistemologij in procesov samoorganizacije na poti sprememb/vzorcev.

The strength of togetherness

2024-2026

Principi psihosocialne podpore in pomoči z nevroraznolikimi trans in nebinarnimi osebami in njihovimi družinami.

Skupaj offline

2024

Skupnostna intervencija za informiranje o škodljivih učinkih socialnih omrežij in raziskovanje strategij za zmanjšanje škodljivost uporabe socialnih omrežij v ravnotežju z izkoristkom ugodnih učinkov uporabe.

Akcija je potekala v okviru Evropskega tedna mladih in jo financira Evropska unija.

Razgibana mavrica

2024

Z uporabo metod neformalnega učenja združujemo mlade z manj priložnostmi, ki se sicer morda ne bi srečali, v odprt in moderiran prostor medsebojne podpore in deljenja izkušenj.

Sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Igrifikacija

2024-2025

V sodelovanju z Zavodom Bob in Fakulteto za socialno delo izvajamo delavnice, organiziramo večere družabnih iger, ustvarjamo vsebine o duševnem zdravju s skupnostne perspektive in se povezujemo med skupnostmi.

Sofinancira Evropska unija.

Lokalna ulična soustvarjalnost

2024-2025

Lokalna aktivnost udejstvovanja mladih, v sklopu katere mladi z manj priložnostmi na raznolike načine (pogovorne skupine, ulične akcije, usposabljanja) naslavljamo nam pomembne teme.

Sofinancira Evropska unija.

Activate Youth

2023-2025

Aktivizem skozi neformalno izobraževanje in raznolike mednarodne aktivnosti: mladinske izmenjave, usposabljanja, izobraževanja in študijski obiski, lokalne akcije, izdelava gradiv in orodij (dokumentarni film, priročniki in knjiga).

Sofinancira Evropska unija.

Stories Act

2024

Mednarodno usposabljanje mladinskih delavk o pripovedovanju zgodb kot orodje vključevanja in spoštovanja raznolikosti.

Sofinancira Evropska unija.

Building Resilience

2023-2024

Učni program za mlade lezbične* in feministične aktivistke, razprave in okrogle mize o položaju in izkušnjah mladih lezbijk*, ulične akcije, suportivne storitve, mednarodno povezovanje.

Financira EuroCentralAsian Lesbian* Community in sofinancira Evropska unija.

Soustvarjamo skupnosti

2022-2024

Usposabljanje in mentoriranje mladih z manj priložnostmi za medsebojno skupnostno podporo, mednarodno povezovanje mladih z manj priložnostmi, krepitev skupnostih virov, izmenjava dobrih praks pri organizaciji psihosocialne podpore mladim z manj priložnostmi.

Sofinancira Evropska unija.

Rural Queer Identities

2023

Mladinska izmenjava za opolnomočenje aktivnega državljanstva med LGBTQIA+ mladimi in zaveznicami_ki, s posebnim poudarkom na mladih s podeželja, vasi, majhnih mest in primestnih sosesk.

Sofinancira Evropska unija.

Film Forward

2023

Mednarodno usposabljanje mladih za uporabo videoposnetkov in drugih medijskih orodij za učinkovit prenos socialnopolitičnega sporočila.

Sofinancira Evropska unija.

Skupaj v skupnosti

2022-2023

Povezujemo in gradimo skupnost prek rekreativnih in umetniških vsebin.

Financira Evropska unija.

Skupnostna podpora mladih mladim

2022-2023

Ustvarjamo in iščemo nove možnosti in priložnosti, še posebej tiste in tam, ki so nam odvzete ali onemogočene. Podpora in povezovanje v izkušnjah v skupnosti, kjer živimo.

Financira Evropska unija.

LesBiSafe

2022

Pilotni projekt o varni spolnosti in raznolikih spolnih praksah med lezbijkami in biseksualkami.

Usposabljanje Elevate YouthWork

2022

Usposabljanje za mladinske delavke_ce za delo z mladimi LGBTQIA+ osebami, mentoriranje prostovoljskih aktivnosti, nenasilno komunikacijo, samorefleksijo, delo v skupinah, vključujoč pristop pri naslavljanju LGBTQIA+ tem, medkulturno sodelovanje, socialno vključevanje v praksi, ustvarjanje varnega prostora, delo s prostovoljkami_ci in razvoj komunikacijskih veščin pri delu z mladimi.

Sofinancira Evropska unija.

Ulična akcija: Evropsko leto mladih

2022

Zagotavljanje priložnosti mladim za povezovanje v skupnosti in odpiranje prostora za dialog o izkušnjah z duševnim zdravjem, (de)privilegiranostjo, sistemskimi ovirami, rešitvami, viri in podporo bližnjih.

Financira Zavod Movit.

Identitete

2021 - 2023

Pilotni projekt: Raziskovanje in praznovanje raznolikosti znotraj in zunaj meja identitetnih institucij, na ravni duševnega zdravja, nevroraznolikosti, spola in spolne usmerjenosti.